ELACURE KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Hububat Sarı Ot (Boreava orientalis) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Yabani hardal (Sinapis arvensis) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Gökbaş (Centaurea cyanus) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Peygamber çiçeği (Centaurea depressa) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Pıtrak (Turgenia latifolia) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Akçaçiçeği (Thlaspi arvense) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Ballı baba (Lamium spp.) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Yumrulu çam çiçeği (Geranium tuberosum ) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Kan damlası (Adonis flammea) 150 ml/da Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Mısır Kazayağı (Chenopodium album) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Yabani hardal (Sinapis arvensis) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Köy göçüren (Cirsium arvense) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Eşek marulu (Sonchus arvensis) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde

GENEL BİLGİLER

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ELACURE (Bromoxynil 225 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3 ,6 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Elacure ‘ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3 ,6 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..

-Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

-İlaçlı mahlulü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.

-İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız.

-Çinko ve galvanizli metal kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız.