DELAXTORE 200 SL KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Meyve Bahçeleri Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Yabani hardal (Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Eşek marulu (Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Turna gagası (Geranium spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Semiz otu (Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Sirken (Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Darıcan (Echinochloa crus-galli) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Topalak (Cyperus rotundus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Yabani hardal (Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Eşek marulu (Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Turna gagası (Geranium dissectum) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Semiz otu (Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Sirken (Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Darıcan (Echinochloa colonum) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Topalak (Cyperus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Yabani hardal (Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Eşek marulu (Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Turna gagası (Geranium spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Semiz otu (Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Sirken (Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Darıcan (Echinochloa crus-galli) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Topalak (Cyperus rotundus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Turunçgil Bahçeleri Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Bağ İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Bağ Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Bağ Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Meyve Bahçeleri İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Meyve Bahçeleri Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -
Meyve Bahçeleri Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede -

İLACIN HAZIRLANMASI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.