FRETOX 500 E KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Tütün Yaprak koltuk filizi kontrolü (Filiz kontrolü) 1 lt/100 lt su - 20 ml/1bitki
Tütün Horoz ibiği (Amaranthus spp) 250 ml/da
Tütün Sirken (Chenopodium album ) 250 ml/da
Tütün Şeytan elması tatula (Datura stramonium) 250 ml/da
Tütün Darıcan (Echinochloa crus-galli) 250 ml/da
Tütün Kirpi darı (Setaria verticillata) 250 ml/da
Ayçiçeği Sirken (Chenopodium album ) 200 ml/da
Ayçiçeği Semiz otu (Portulaca oleracea) 200 ml/da
Ayçiçeği Yapışkan Otu (Setaria Viridis) 200 ml/ da
Ayçiçeği Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 250 ml/ da
Ayçiçeği Darıcan (Echinochloa crus-galli) 250 ml/ da
Ayçiçeği Yabani yulaf (Avena sterilis) 250 ml/ da
Pamuk Sirken (Chenopodium album ) 200 ml/ da
Pamuk Semiz otu (Portulaca oleracea) 200 ml/ da
Pamuk Yapışkan otu (Setaria verticillata) 200 ml/ da
Pamuk Yapışkan Otu (Setaria Viridis) 200 ml/ da
Pamuk Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 250 ml/ da
Pamuk Darıcan (Echinochloa crus-galli) 250 ml/ da
Pamuk Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 250 ml/ da

GENEL BİLGİLER

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..

- Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

- Torpak ince ve keseksiz olmalıdır.

- İlaçtan en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.

- % 10'dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanmayın.

- Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.

- Fretox 500 E, hastalık , kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması , yüksek tuz oranı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stres durumunda olan bitkilere fitotoksite yapabilir.

- İlaçlama düzgün yapılmamışsa yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.

- Ateşe yaklaştırmayınız.


FRETOX 500 E Amerikan tipi tütünlerde yaprak koltuklarından çıkan filizlerin kontrolünde ve tütün tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde kullanılır. ,


FRETOX 500 E ile ilaçlamadan sonra etkilenebilecek bitkiler:

Hemen : Pamuk, Fasulye, Bezelye, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Ayçiçeği
ve Şaşırtılan bitkiler.


6 ay sonra : Diğer bitkiler.


Herhangi bir nedenle ilaçlanan tarla bozulduğunda ;

Toprak 15 cm. işlenenerek : Buğday, Arpa, Pamuk, Patates, Fasulye, Soya ve Bezelye
Toprak işlenmeden : Mısır, Fasulye ve Bezelye.