ESTEROL D KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Hububat Kan damlası (Adonis flammea) 125-166 ml/da
Hububat Karamuk (Agrostemma githago) 125-166 ml/da
Hububat Fare kulağı (Cerastium sp.) 125-166 ml/da
Hububat Sarı Ot (Boreava orientalis) 125-166 ml/da
Hububat Çan çiçeği (Campanula sp.) 125-166 ml/da
Hububat Peygamber çiçeği (Centaurea depressa) 125-166 ml/da
Hububat Gökbaş (Centaurea sp.) 125-166 ml/da
Hububat Pelemir (Cephalaria syriaca) 125-166 ml/da
Hububat Boynuz otu (Cerastium arvense) 125-166 ml/da
Hububat Yabani hindiba (Cichorium sp.) 125-166 ml/da
Hububat Hazeran (Consolida orientalis) 125-166 ml/da
Hububat Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) 125-166 ml/da
Hububat Yabani karanfil (Dianthus anatolicus) 125-166 ml/da
Hububat Anadolu şahteresi (Fumaria crataegina) 125-166 ml/da
Hububat Adi şahtere (Fumaria vaillantii) 125-166 ml/da
Hububat Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 125-166 ml/da
Hububat Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) 125-166 ml/da
Hububat Ballı baba (Lamium spp.) 125-166 ml/da
Hububat Yabani mürdümük (Lathyrus spp.) 125-166 ml/da
Hububat Taş kesen otu (Lithospermum arvense) 125-166 ml/da
Hububat Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) 125-166 ml/da
Hububat Suriye turbu (Raphanus raphanistrum ) 125-166 ml/da
Hububat Gelincik (Papaver rhoeas) 125-166 ml/da
Hububat Çoban değneği (Polygonum aviculare) 125-166 ml/da
Hububat Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) 125-166 ml/da
Hububat Muhabbet çiçeği (Reseda lutea) 125-166 ml/da
Hububat Renkli nakıl (Silene colorata) 125-166 ml/da
Hububat Yabani hardal (Sinapis arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 125-166 ml/da
Hububat Kuş otu (Stellaria media) 125-166 ml/da
Hububat Yemlik (Tragopogon latifolia) 125-166 ml/da
Hububat Pıtrak (Turgenia latifolia) 125-166 ml/da
Hububat Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 125-166 ml/da
Hububat Yavşan otu (Veronica spp.) 125-166 ml/da
Hububat Yabani fiğ (Vicia spp.) 125-166 ml/da
Hububat Çivit otu (Isatis tinctoria) 125-166 ml/da
Hububat Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Sığır dili (Anchusa officinalis) 125-166 ml/da
Hububat Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) 125-166 ml/da
Hububat Köy göçüren (Cirsium arvense) 125-166 ml/da
Hububat Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos) 125-166 ml/da
Hububat Çırçır otu (Erophila verna) 125-166 ml/da
Hububat Yabani tere (Lepidium spp.) 125-166 ml/da
Hububat Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 125-166 ml/da
Hububat Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris) 125-166 ml/da
Hububat Nakıl (Silene conoidea) 125-166 ml/da
Hububat Tesbih taneli hardal (Neslia apiculata) 125-166 ml/da
Hububat Suriye hardalı (Chorispora syriaca) 125-166 ml/da
Hububat Dön baba (Erodium spp.) 125-166 ml/da
Hububat Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 125-166 ml/da
Hububat Papatya (Matricaria spp.) 125-166 ml/da
Hububat Sütleğen (Euphorbia campestre) 125-166 ml/da

GENEL BİLGİLER

-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

-Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.

-Buharlaşma özelliğine sahip olduğundan ilaçlama esnasında diğer bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.

-Tavsiye edilen müddetten evvel veya sonra kullanılırsa hububatta hafif yanmaya sebep olur.

-İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

-Diğer tarım ilaçlarından , gübrelerden ve tohumlardan uzakta , kendi ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda saklanmalıdır.

-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.