AVESTAR 10 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Yabani yulaf (Avena sterilis) 75 ml/da

GENEL BİLGİLER

• Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

•Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

•İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

•İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

•Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.

•Bekleme süresine uyunuz.

•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.