BASEGATE KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 15
Şeker Pancarı Yabani yulaf (Avena fatua) 60 ml/da 56
Şeker Pancarı Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 56
Şeker Pancarı Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 60 ml/da 56
Şeker Pancarı Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) 60 ml/da 56
Şeker Pancarı Buy (Poa annua) 60 ml/da 56
Şeker Pancarı Delice (Lolium spp.) 60 ml/da 56
Soğan Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 52
Karpuz Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 52
Yer Fıstığı Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 98
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 52
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 240 ml/da 52
Biber Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 52
Domates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 52
Mercimek Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 15
Narenciye Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 240 ml/da 15
Narenciye Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 15
Soya Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da 15
Şeker Pancarı Ayrık (Agropyron sp.) 60 ml/da 56
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 240 ml/da -
Ayçiçeği Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da -
Ayçiçeği Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 60 ml/da -
Ayçiçeği Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 60 ml/da -

ETKİ MEKANİZMASI

Haloxyfop( R) methyl ester: Asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibisyonu ile yağ asidi sentezini önler.Yapraklardan emilip bitki boyunca köklere taşınır.Meristematik dokulara transloke olur ve büyümeyi engelleyen selektif herbisittir.