CHİLLİNGER 200 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Çeltik Baraj otu (Diplachne fusca) 150 ml/da+150 ml yy Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 75 ml/da+75 ml yy Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da+100 ml yy Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Çeltik Su ayrığı (Paspalum paspaloides) 75 ml/da+75 ml yy
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 100 ml/da+100 ml yy Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da+75 ml yy Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)

GENEL BİLGİLER

- Çeltikte yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tavalardaki tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. En iyi etki için tavaların çok düzgün tesviye edilmiş olmaları gerekir ve ilaçlamadan sonra su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır.

- Sürekli aynı etkili maddeli ilaçların üst üste kullanılmaları direnç oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle aynı sezon içinde CHİLLİNGER 200 EC (Cyhalofop-Butyl 200 g/L) ilacını iki kez üst üste kullanmayınız. Aynı sezonda ikinci bir uygulama gerekirse farklı etkili maddeli Penoxsulam, Propanil ve Bentazon etkili maddeli ilaçlar kullanılmalıdır