SONDELECT KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 28 gü
Domates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 80 ml/da 28 gü
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 80 ml/da 56 gü
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 80 ml/da 56 gü
Pamuk Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da 56 gü
Pamuk Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 75 ml/da 56 gü
Pamuk Kirpi darı (Setaria viridis) 75 ml/da 56 gü
Pamuk Yapışkan otu (Setaria verticillata) 75 ml/da 56 gü
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 125 ml/da 56 gü
Soğan Delice (Lolium temulentum) 60 ml/da 42 gü
Soğan Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) 60 ml/da 42 gü
Soğan Kısa başaklı kuş yemi (Phalaris brachystachys) 60 ml/da 42 gü
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 60 ml/da 42 gü
Şeker Pancarı Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 56 gü
Şeker Pancarı Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 60 ml/da 56 gü
Şeker Pancarı Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da 56 gü
Şeker Pancarı Su ayrığı (Paspalum paspaloides) 80 ml/da 56 gü
Şeker Pancarı Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 80 ml/da 56 gü
Kırmızı Mercimek Yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da 56 gü

GENEL BİLGİLER

SONDELECT (Clethodim 116.2 g/L) , geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere , yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çık yıllık çimensi yabancı otlarla kendi gelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.

•Arılara zehirlidir. Balıklara az zehirlidir.

•Rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.

•Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

•İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

•İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.