ZUCRONAL OF KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Sirken (Chenopodium album ) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Yabani hardal (Sinapis arvensis) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Köpek üzümü (Solanum nigrum) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Fare kulağı (Anagalis arvensis) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Sirken (Chenopodium album ) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Bambul Otu (Heliotropium europaeum) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yabani hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Köpek üzümü (Solanum nigrum) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yavşan otu (Veronica hederifolia) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Sığır dili (Anchusa azurea) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Uzun süpürge otu(Descurania sophia) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Dil kanatan (Gallium aparine) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kokulu sarı taş yoncası(Melilotus officinalis) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Gelincik (Papaver rhoeas) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Adi soda otu (Salsola kali) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kanarya otu (Senecio vulgaris) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Süpürge otu (Sisymbrium altissimum) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı İtalyan Sığırdili (Anchusa azurea) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Şifa Otu (Erigeron canadense) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde

GENEL BİLGİLER

ZUCRONAL OF, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. Hava sıcaklığı 25 °C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara bitki koruma ürünü atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.