MAKSiYER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 90 ml/da
Buğday Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) 100 ml/da
Buğday Delice (Lolium perenne) 100 ml/da
Arpa Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 90 ml/da

ETKİ MEKANİZMASI

Pinoxaden

Çıkış sonrası kullanılan,yağ asit sentezini engelleyen herbisit.

Cloquintocet-mexyl

Tek yıllık yabancı otlarda selektif olarak etkili, safener.