BESTUTAX KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Semiz otu (Portulaca oleracea) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Darıcan (Echinochloa crus-galli) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Topalak (Cyperus rotundus) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Yapışkan otu (Setaria verticillata) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35
Mısır Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 200 ml/da - Çıkış sonrası uygulanır. 35

GENEL BİLGİLER

Bestutax® mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır.