KALSON KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 125 ml/da 30
Mısır Darıcan (Echinochloa crus-galli) 125 ml/da 30
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 125 ml/da 30
Mısır Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 125 ml/da 30
Mısır Kirpi darı (Setaria viridis) 125 ml/da 30
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 125 ml/da 30
Mısır Köpek üzümü (Solanum nigrum) 125 ml/da 30
Mısır Yabani semiz otu (Portulaca oleracea) 125 ml/da 30
Mısır Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 125 ml/da 30

GENEL BİLGİLER

KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır.Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır , otlarda gelişim durur yapraklar kırmızı mor renge dönüşür.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar.Kanyaşta rizomları etkiler ,yeni sürgün vermelerini önler.
MÜNAVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday , arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

•Arılara az zehirlidir. Balıklara zararlıdır.Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

•İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.

•Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyip açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.Komşu kültür bitkilerine direkt veya indirekt temasından sakınınız.

•Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız. Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.

•Kullanılan ekipmanları ilaçlama sonunda deterjanlı su ile yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

•Boş ilaç ambalajlarını her hangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak imha ediniz.

•İlaç kullanım öncesi iyice çalkalanmalıdır.

•İlacın dökülmesi halinde önce toprak, saman, kıl gibi emici maddelerle ilacı emdirip sonra süpürüp toplayınız, bir kaba koyup yerleşim yerlerinden uzak boş bir alana çukur açıp gömünüz.