TERDOK 240 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Yabani yulaf (Avena fatua) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Yabani yulaf (Avena sterilis) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Kuş yemi (Phalaris spp.) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Delice (Lolium temulentum) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)

GENEL BİLGİLER

TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan yabancı ot ilacıdır.

TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.

Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener) metabolizmayı teşvik eder. İlacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip (Grup A 1 harici) herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.