BESTSTOK 330 E KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Ayçiçeği Ballı baba (Lamium spp.) 500 ml/da
Ayçiçeği Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Ayçiçeği Boz ot (Heliotropium europaeum) 500 ml/da
Ayçiçeği Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 500 ml/da
Ayçiçeği Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 500 ml/da
Ayçiçeği Çayır salkım otu (Poa pratensis) 500 ml/da
Ayçiçeği Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 500 ml/da
Ayçiçeği Çoban değneği (Polygonum aviculare) 500 ml/da
Ayçiçeği Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500 ml/da
Ayçiçeği Fare kulağı (Anagalis arvensis) 500 ml/da
Ayçiçeği Gelincik (Papaver rhoeas) 500 ml/da
Ayçiçeği Isırgan (Urtica urens) 500 ml/da
Ayçiçeği Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 500 ml/da
Ayçiçeği Kara pazı (Atriplex sp.) 500 ml/da
Ayçiçeği Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Ayçiçeği Kuş otu (Stellaria media) 500 ml/da
Ayçiçeği Papatya (Matricaria spp.) 500 ml/da
Ayçiçeği Rüzgar otu (Apera spica-venti) 500 ml/da
Ayçiçeği Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Ayçiçeği Sirken (Chenopodium album ) 500 ml/da
Ayçiçeği Sütleğen (Euphorbia heterophylla) 500 ml/da
Ayçiçeği Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense) 500 ml/da
Ayçiçeği Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 500 ml/da
Ayçiçeği Yapışkan otu (Setaria verticillata) 500 ml/da
Domates Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Domates Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Domates Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Domates Kazayağı (Chenopodium album) 500 ml/da
Mısır Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Mısır Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Mısır Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Mısır Kazayağı (Chenopodium album) 500 ml/da
Pamuk Ballı baba (Lamium spp.) 500 ml/da
Pamuk Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Pamuk Boz ot (Heliotropium europaeum) 500 ml/da
Pamuk Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 500 ml/da
Pamuk Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 500 ml/da
Pamuk Çayır salkım otu (Poa pratensis) 500 ml/da
Pamuk Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 500 ml/da
Pamuk Çoban değneği (Polygonum aviculare) 500 ml/da
Pamuk Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500 ml/da
Pamuk Fare kulağı (Anagalis arvensis) 500 ml/da
Pamuk Gelincik (Papaver rhoeas) 500 ml/da
Pamuk Isırgan (Urtica urens) 500 ml/da
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 500 ml/da
Pamuk Kara pazı (Atriplex sp.) 500 ml/da
Pamuk Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Pamuk Kuş otu (Stellaria media) 500 ml/da
Pamuk Papatya (Matricaria spp.) 500 ml/da
Pamuk Rüzgar otu (Apera spica-venti) 500 ml/da
Pamuk Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Pamuk Sirken (Chenopodium album ) 500 ml/da
Pamuk Sütleğen (Euphorbia heterophylla) 500 ml/da
Pamuk Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense) 500 ml/da
Pamuk Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 500 ml/da
Pamuk Yapışkan otu (Setaria verticillata) 500 ml/da
Patates Ballı baba (Lamium spp.) 500 ml/da
Patates Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Patates Boz ot (Heliotropium europaeum) 500 ml/da
Patates Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 500 ml/da
Patates Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 500 ml/da
Patates Çayır salkım otu (Poa pratensis) 500 ml/da
Patates Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 500 ml/da
Patates Çoban değneği (Polygonum aviculare) 500 ml/da
Patates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500 ml/da
Patates Fare kulağı (Anagalis arvensis) 500 ml/da
Patates Gelincik (Papaver rhoeas) 500 ml/da
Patates Isırgan (Urtica urens) 500 ml/da
Patates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 500 ml/da
Patates Kara pazı (Atriplex sp.) 500 ml/da
Patates Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Patates Kuş otu (Stellaria media) 500 ml/da
Patates Papatya (Matricaria spp.) 500 ml/da
Patates Rüzgar otu (Apera spica-venti) 500 ml/da
Patates Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Patates Sirken (Chenopodium album ) 500 ml/da
Patates Sütleğen (Euphorbia heterophylla) 500 ml/da
Patates Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense) 500 ml/da
Patates Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 500 ml/da
Patates Yapışkan otu (Setaria verticillata) 500 ml/da
Soğan Ballı baba (Lamium spp.) 500 ml/da
Soğan Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 500 ml/da
Soğan Boz ot (Heliotropium europaeum) 500 ml/da
Soğan Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 500 ml/da
Soğan Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 500 ml/da
Soğan Çayır salkım otu (Poa pratensis) 500 ml/da
Soğan Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 500 ml/da
Soğan Çoban değneği (Polygonum aviculare) 500 ml/da
Soğan Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500 ml/da
Soğan Fare kulağı (Anagalis arvensis) 500 ml/da
Soğan Gelincik (Papaver rhoeas) 500 ml/da
Soğan Isırgan (Urtica urens) 500 ml/da
Soğan Kara pazı (Atriplex sp.) 500 ml/da
Soğan Köpek üzümü (Solanum nigrum) 500 ml/da
Soğan Kuş otu (Stellaria media) 500 ml/da
Soğan Papatya (Matricaria spp.) 500 ml/da
Soğan Rüzgar otu (Apera spica-venti) 500 ml/da
Soğan Semiz otu (Portulaca oleracea) 500 ml/da
Soğan Sirken (Chenopodium album ) 500 ml/da
Soğan Sütleğen (Euphorbia heterophylla) 500 ml/da
Soğan Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense) 500 ml/da
Soğan Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 500 ml/da
Soğan Yapışkan otu (Setaria verticillata) 500 ml/da
Soğan Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Soğan Kirpi darı (Setaria spp.) 500 ml/da
Patates Kirpi darı (Setaria spp.) 500 ml/da
Patates Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Pamuk Kirpi darı (Setaria spp.) 500 ml/da
Pamuk Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Ayçiçeği Kirpi darı (Setaria spp.) 500 ml/da
Ayçiçeği Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Domates Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Domates Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 500 ml/da
Domates Yabani hardal (Sinapis arvensis) 500 ml/da
Mısır Horoz ibiği (Amaranthus albus) 500 ml/da
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 500 ml/da
Mısır Yabani hardal (Sinapis arvensis) 500 ml/da

GENEL BİLGİLER

•Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

•Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.

•Tavsiye edilen ekim derinliklerine uyunuz.

•Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.

•% 10'dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolunda azalma olabilir.

•Yüzey sularının biriktiği alanlarda kullanılmamalıdır.

•Bitki stres altında ise bu alanlarda kullanılmamalıdır.

•Sıvı ve buharı tutuşabilir.

•Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka amaçla kullanmayınız.