TERDOK 080 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Yabani yulaf (Avena sterilis) 30 ml/da Dozda, tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

GENEL BİLGİLER

TERDOK 080 EC (Clodinafop-propargyl 80 g/L) Buğdayda yabani yulaf mücadelesinde kullanılan yabancı ot ilacıdır.
TERDOK 080 EC (Clodinafop-propargyl 80 g/L) dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot
boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.
Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener) metabolizmayı teşvik ederek, ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Terdok 240 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip (Grup A 1 harici) herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

-Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarıyla su kaynaklarını kirletmeyiniz. Gıda ve yemleri ilaçla bulaştırmayınız.

-İlaçlama aletlerini ve koruyucu ekipmanı temiz suyla yıkayınız.

-İlaçlama aletlerini iyice süzdürerek boşaltınız.

-Temiz su ile aletin deposunu, ilaçlama çubuğunu ve memeleri 2-3 defa çalkalayınız.

Aşağıdaki usulü takip ediniz:

-İlaçlı mahluIu ihtiyaç kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaçlı mahlul kalırsa on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz veya bir buharlaşma çukurunda imha ediniz.

-Yıkama suyunu nadas araziye dökünüz.

-Plastik ambalajları çöp toplama alanında veya güvenli bir yerde yakarak imha ediniz. Boş ambalajları başka bir gaye ile yeniden kullanmayınız