CUTTENG KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Kan damlası (Adonis aestivalis) 50 ml/da 14
Buğday Sığır dili (Anchusa azurea) 50 ml/da 14
Buğday Yatık boya kökü (Asperula procumbens) 50 ml/da 14
Buğday Taş kesen otu (Buglossoides arvense) 50 ml/da 14
Buğday Sarı Ot (Boreava orientalis) 50 ml/da 14
Buğday Rum yalancı keteni (Camelina draba) 50 ml/da 14
Buğday Yabani tere (Cardaria draba) 50 ml/da 14
Buğday Boynuz otu (Cerastium dicothonum) 50 ml/da 14
Buğday Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 50 ml/da 14
Buğday Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 50 ml/da 14
Buğday Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum) 50 ml/da 14
Buğday Yabani hardal (Sinapis arvensis) 50 ml/da 14
Buğday Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14
Buğday Kaba tüylü fiğ (Vicia narborensis) 50 ml/da 14
Buğday Adi fiğ (Vicia sativa) 50 ml/da 14
Buğday Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da 14
Buğday Saka dikeni (Carduus picnocephalus) 60 ml/da 14
Buğday Tarla hazeranı (Consolida regalis) 60 ml/da 14
Buğday Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 60 ml/da 14
Buğday Çoban değneği (Polygonum bellardi) 60 ml/da 14
Buğday Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 60 ml/da 14
Buğday Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos) 60 ml/da 14
Buğday Kekre (Acropliton repens) 70 ml/da 14
Buğday Kokar ot (Biforia radians) 70 ml/da 14
Buğday Gökbaş (Centaurea depressa) 70 ml/da 14
Buğday Köy göçüren (Cirsium arvense) 70 ml/da 14
Buğday Doğu ballıbabası (Wiedemania orientalis) 70 ml/da 14
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 70 ml/da 14
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 70 ml/da 14
Mısır Uzun loğusaotu (Aristolochia clematitis) 70 ml/da 14
Mısır Sirken (Chenopodium album ) 70 ml/da 14
Mısır Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) 70 ml/da 14
Mısır Dil kanatan (Gallium aparine) 70 ml/da 14
Mısır Gökbaş (Centaurea depressa) 70 ml/da 14
Mısır Gece sefası (Ipomea stolonifera ) 70 ml/da 14
Mısır Adi soda otu (Salsola kali) 70 ml/da 14
Mısır Köpek üzümü (Solanum nigrum) 70 ml/da 14
Mısır Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 70 ml/da 14
Mısır Kekre (Acropliton repens) 80 ml/da 14
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 80 ml/da 14
Arpa Kan damlası (Adonis flammea) 50 ml/da 14
Arpa Sığır dili (Anchusa azurea) 50 ml/da 14
Arpa Yatık boya kökü (Asperula procumbens) 50 ml/da 14
Arpa Taş kesen otu (Buglossoides arvense) 50 ml/da 14
Arpa Sarı Ot (Boreava orientalis) 50 ml/da 14
Arpa Rum yalancı keteni (Camelina rumelica) 50 ml/da 14
Arpa Yabani tere (Cardaria draba) 50 ml/da 14
Arpa Boynuz otu (Cerastium dicothonum) 50 ml/da 14
Arpa Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 50 ml/da 14
Arpa Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 50 ml/da 14
Arpa Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum) 50 ml/da 14
Arpa Yabani hardal (Sinapis arvensis) 50 ml/da 14
Arpa Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14
Arpa Kaba tüylü fiğ (Vicia narborensis) 50 ml/da 14
Arpa Adi fiğ (Vicia sativa) 50 ml/da 14
Arpa Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da 14
Arpa Saka dikeni (Carduus picnocephalus) 60 ml/da 14
Arpa Tarla hazeranı (Consolida regalis) 60 ml/da 14
Arpa Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 60 ml/da 14
Arpa Çoban değneği (Polygonum bellardi) 60 ml/da 14
Arpa Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 60 ml/da 14
Arpa Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos) 60 ml/da 14
Arpa Kekre (Acropliton repens) 70 ml/da 14
Arpa Kokar ot (Biforia radians) 70 ml/da 14
Arpa Gökbaş (Centaurea depressa) 70 ml/da 14
Arpa Köy göçüren (Cirsium arvense) 70 ml/da 14
Arpa Doğu ballıbabası (Wiedemania orientalis) 70 ml/da 14
Arpa Kangal (Silybum marianum) 60 ml/da 14
Arpa Trakya hardalı (Neslia apiculata) 50 ml/da 14
Arpa Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) 50 ml/da 14
Buğday Kangal (Silybum marianum) 60 ml/da 14
Buğday Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) 50 ml/da 14
Buğday Trakya hardalı (Neslia apiculata) 50 ml/da 14

GENEL BİLGİLER

KALİBRASYON:

Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletitin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi), memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır. İlaçlama aletinin tankı temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir. Islatılan alan ölçülür.Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilç hesaplanır ve Kullanma Şekli paragrafında anlatıldığı gibi ilaçlama aletine katılır. Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır.


ALET TEMİZLİĞİ:

İlaçlamadan hemen sonra ialçlama aleti tamamen boşaltılır, aletin içi ve dışı tamamen yıkanır. Aletin tankının 1/10 doldurulur ve ilaçlama borularının ve memelerinin temizlenmesi için alet çalıştırılır ve tamamen boşaltılır. İlaçlama aletinin tankı yarıya kadar su ile doldurulur, içine temizleyici bir preparat konarak tank su ile doldurulur.Alet karıştırıcısı ve püskürtme mekanizması çalıştırılır ve boruların ve memelerin temizlenmesi sağlanır. Aynı işlemler temiz suyla da yapılarak alet iyice durulanır.


İLACIN ÖZELLİKLERİ:
- Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Toprakta bakiye bırakmaz.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.
- Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.

- Her türlü yer aleti ile uygulanır.

-İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aletleri ile uygulamada en iyi etki dekara asgari 20 L. su kullanıldığı zaman alınır.

-Tüm tarımsal ilaçlamalarda vücudu koruyucu gerekli tedbirler almalı, lastik eldiven, gözlük ve vücudu koruyan bir elbise giyilmelidir.

- Boş ilaç ambalajları başka bir gaye için kullanılmamalı, usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

-Herbisit uygulamalarında yelpaze huzmeli memeler tavsiye edilmelidir.

-En iyi etki yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin buğday tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.

-Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce ve sonra yağmurlama sulaması tavsiye edilir.