BAŞARAN M-60 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Çeltik Hasır otu (juncus spp.) 250 ml/da 60
Çeltik Kız otu (Cyperus difformis) 200 ml/da Yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde 60
Çeltik Kurbağa kaşığı (Alisma plantago) 200 ml/da Yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde 60
Çeltik Sandalye sazı (Scirpus spp.) 250 ml/da 60

ETKİ MEKANİZMASI

BENTAZONE

Seçici kontak bir herbisittir. Oldukça az hareketlilik ile esas olarak yapraklardan alınır fakat aynı zamanda kökler tarafındanda alınabilir ve ksilemde akropetale doğru taşınır.

Fotosentez II de fotosentetik elektron taşımını engeller.

MCPA
Hormon tipi seçici sistemik bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınır ve taşınır. Meristematik dokudaki konsantrasyonu büyümeyi engeller.