MOLYNAM 6 E KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500-600 ml/da
Çeltik Dip otu - Su sümbülü (Potamogeto pectinatus) 500-600 ml/da
Çeltik Kaşık otu Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica) 500-600 ml/da

GENEL BİLGİLER

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N 8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L) 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N 8 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..

-Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

- İlaçlamayı rüzgarsız ve sakin bir havada yapınız.İlaç zerrelerinin komşu kültür bitkilerine kaçmamasına dikkat ediniz.

- İlacı diğer zirai mücadele ilaçları,gübre ve gıda maddeleri ile aynı yerde depolamayınız.

- Yalnız tavsiye edilen amaçlarla ve dozlarda kullanılmalıdır.

- Bitki kökleri tarafından kolayca alınır. Etki süresi en az 1 aydır.