HELGA SUPER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Ayçiçeği Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Ayçiçeği Yapışkan otu (Setaria verticillata) 100 ml/da
Ayçiçeği Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Ayçiçeği Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Ayçiçeği Çayır püskülü (Poa spp.) 100 ml/da
Ayçiçeği Yabani arpa (Hordeum geniculatum) 100 ml/da
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Domates Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Domates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Kırmızı Mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 100 ml/da
Kırmızı Mercimek Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 75 ml/da
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 75-100 ml/da
Soğan Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Soğan Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Soğan Yapışkan otu (Setaria verticillata) 100 ml/da
Soya Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Soya Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Soya Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Soya Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Soya Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) 100 ml/da
Şeker Pancarı Yabani yulaf (Avena fatua) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 75-100 ml/da
Ayçiçeği Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 100 ml/da
Kanola Delice (Lolium temulentum) 200 ml/da
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml/da
Kanola Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 100 ml/da
Kanola Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Kanola Kuş yemi (Phalaris spp.) 100 ml/da
Kanola Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Kanola Yapışkan otu (Setaria verticillata) 100 ml/da
Nohut Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Nohut Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Nohut Yabani yulaf (Avena fatua) 75 ml/da
Şeker Pancarı Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 75-100 ml/da

GENEL BİLGİLER

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..

-Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HELGA SUPER (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HELGA SUPER (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.