FULLROW KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da, Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. 56
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml /da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28
Soğan Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28
Soğan Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken. 28
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 150 ml/da Köpek dişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken 28
Mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56
Mercimek Yabani yulaf (Avena fatua) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56
Mercimek Kendi gelen hububat(Tritucum spp.) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56
Şeker Pancarı Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken. 56
Şeker Pancarı Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml /da Yabani yulaf kardeşlenme döneminde iken 56
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da, Darıcanlar 10-12 cm boyda iken 28
Patates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da, Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken 28
Patates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da, Darıcanlar 8-10 cm boyda iken 28
Kanola Kendi gelen buğday(Triticum aestivum) 50 ml/da buğday 2-4 yapraklı,3-5 cm boyda 28
Kanola İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da İtalyan çimi 1-4 yapraklı,3-5 cm boyda 28

ETKİ MEKANİZMASI

Yaprak yüzeyi tarafından emilir ve floem ve ksilem yoluyla taşınır. Çok yıllık otların rizom,meristem ve stolonlarında ve tek yıllık otların meristemlerinde birikir. Sistemik etkilidir.