SERASTAR KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Karanfil Horoz ibiği (Amaranthus albus) 400 ml/da
Karanfil Kazayağı (Chenopodium album) 400 ml/da
Karanfil Semiz otu (Portulaca oleracea) 400 ml/da
Karanfil Fare kulağı (Anagalis arvensis) 400 ml/da
Karanfil Serçe dili (Stellaria media) 400 ml/da
Karanfil Yabani hardal (Sinapis arvensis) 400 ml/da
Karanfil Eşek marulu (Sonchus spp.) 400 ml/da
Karanfil Darıcan (Echinochloa crus-galli) 400 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 150 ml/da
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli) 150 ml/da
Çeltik Kız otu (Cyperus difformis) 150 ml/da

GENEL BİLGİLER

• Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

•Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.

•Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.

•Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.

•Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka amaçla kullanmayınız.