ENTERER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da
Mısır Hint Keneviri (Corchorus olitorus) 200 ml/da
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 200 ml/da
Mısır Şeytan elması tatula (Datura stramonium) 200 ml/da
Mısır Pıtrak (Xanthium spp.) 200 ml/da
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 200 ml/da
Mısır Semiz otu (Portulaca oleracea) 200 ml/da
Mısır Darıcan (Echinochloa crus-galli) 200 ml/da
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da
Mısır Yapışkan otu (Setaria verticillata) 200 ml/da
Mısır Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 200 ml/da

GENEL BİLGİLER

ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşınır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (geliç) rizomlara kadar ilerler.
Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Enterer 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B 2 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.