ZUCRADUR 100 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Kokar ot (Biforia radians) 100 ml/da
Şeker Pancarı Kokar ot (Biforia radians) 100 ml/da
Şeker Pancarı Köy göçüren (Cirsium arvense) 100 ml/da
Şeker Pancarı Eşek marulu (Sonchus spp.) 100 ml/da
Şeker Pancarı İmam kavuğu (Senecio vernalis) 100 ml/da
Şeker Pancarı Papatya (Matricaria spp.) 100 ml/da
Şeker Pancarı Diken (Carduus nutans) 100 ml/da
Şeker Pancarı Yabani salata (Lactuca scariola) 100 ml/da
Şeker Pancarı Peygamber çiçeği (Centaurea cyanus) 100 ml/da
Kanola Köy göçüren (Cirsium arvense) 100 ml/da
Kanola Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum) 100 ml/da
Kanola Yabani fiğ (Vicia spp.) 100 ml/da
Kanola Karahindiba (Taraxacum officinale) 100 ml/da
Kanola Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) 100 ml/da
Kanola Hakiki papatya (Matricaria spp.) 100 ml/da
Kanola Kanarya otu (Senecio vulgaris) 100 ml/da
Kanola Deve Tabanı (Tussilago farfara) 100 ml/da
Kanola Ballı baba (Lamium amplexicaule) 100 ml/da
Kanola Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) 100 ml/da
Kanola Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 100 ml/da
Kanola Yavşan otu (Veronica hederifolia) 100 ml/da
Kanola Gelincik (Papaver rhoeas) 100 ml/da
Kanola Serçe dili (Stellaria media) 100 ml/da

ETKİ MEKANİZMASI

CLOPYRALID

Hem akropetal hem basipetal translokasyon ile taşınır.Yapraklar ve kökler tarafından emilen ,meristematik dokuda biriken selektif sistemik herbisittir.Hücre uzaması ve solunum üzerine etki eder ve sentetik oksin reaksiyonu gösterir.