CHOiSER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 125 ml/ 100 L.su 28

ETKİ MEKANİZMASI

MYCLOBUTANIL

Koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir. Bitkide yukarıya doğru hareket eder.

Ergosterol biyosentezini engeller.

QUINOXYFEN

Mobil ve koruyucu etkili akropetal ve basipetal olarak taşınan sistemik fungisittir.