BESTKUR 25 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 40 ml/100 l su 21
Buğday Külleme (Erysiphe graminis) 75 ml/da 35
Buğday Sarı Pas (Puccinia tiritici striiformis) 75 ml/da 35
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 50 ml/100 L.su 7
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) 100 ml/ 100 L.su 21

ETKİ MEKANİZMASI

TEBUCONAZOLE

Ergesterol biyosentezi inhibitörü.Koruyucu,tedavi edici ve yok edici özellikte fungisittir.

Bitkinin vejetatif organları tarafından acropetal translokasyon ile emilir.