KORİTUS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 40 g/100 L.su 28
Kayısı Monilya (Sclerotinia laxa) 30 g/100 L.su 7
Armut Armut kara lekesi (Venturia pirina) 40 g/ 100 L.su 28
Şeftali Çiçek monilyası (Monilia laxa) 30 g/ 100 L.su 7

GENEL BİLGİLER

KORİTUS (Cyprodinil %50) ile ilaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için , önce sadece su ile belirli bir alandaki ağaçlar düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

KORİTUS (Cyprodinil %50) tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.