MIXEVER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Muz Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp cubense) 1000 ml/da 21
Pamuk Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) 300 ml / 100 kg havsız tohuma -
Pamuk Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) 500 ml / 100 kg havlı tohuma -
Domates Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) 10 ml/m2 4 L su ile (tarla) 14
Biber Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) 10 ml/m2 4 L su ile (tarla) 14
Yer Fıstığı Kök Boğazı Çür. (Aspergillus niger) 400 ml / 100 kg tohum -
Mısır Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) 100 ml / 100 kg tohum -
Tütün Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) 7,5 ml/m2 3 L su ile 21
Domates Topra kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) 500 ml/da Damlama sulama ile (sera) 10
Biber Topra kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) 500 ml/da Damlama sulama ile 1

GENEL BİLGİLER

Mixever kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını, tohum ilacı veya fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder.