CORRiDOR 50 SC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L.su 7
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L.su 7
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L.su 3

GENEL BİLGİLER

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Çilekte çiçeklenme zamanı kullanılabilir.

-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.