SOUFREX KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Arpa Kök Boğazı Çür. (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides) 100 ml/da 35
Arpa Külleme (Erysiphe graminis) 100 ml/da 35
Buğday Kök Boğazı Çür. (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides) 100 ml/da 35
Kültür mantarı Örümcek ağı hastalığı (Cladobotrium dendroides) 1,25 ml/m2 10

GENEL BİLGİLER

-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

-İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.

-Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız

-Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.