BEST BAKIR 50 WP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Armut Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum) 400 g/100 L.su 21
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 400-800 g/100 L.su 21
Aspir Yaprak leke hastalığı (Alternaria carthami) 300 g/100 L.su 14
Bağ Antraknoz (Elsinoe ampelina) 300-500 g/100 L.su 21
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 300-500 g/100 L.su 21
Domates Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. Tomato) 300-400 g/100 L.su 14
Domates Bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv vesicatoria) 300-400 g/100 L.su 14
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g/100 L.su 14
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 L.su 14
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 400-800 g/100 L.su 21
Erik Cep hastalığı (Taphrina puruni) 800 g/100 L.su 21
Fasulye Adi yaprak ve hale yanıklığı (Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae) 300 g/100 L.su 14
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g/100 L.su 14
Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans) 300 g/100 L.su 14
Kayısı Yaprak delen (Clasterosporium carpophilum) 400 g/100 L.su Normal 800 g/100 L.su Dormant 21
Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g/100 L.su 14
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 L.su 14
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g/100 L.su 14
Sebze Fideleri Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 300-500 g/100 L.su 14
Şeftali Yaprak delen (Coryneum beijerinckii) 1. ilaçlama800 g/100 L.su 2. ilaçlama 400 g/100 L.su 21
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g/100 L.su 14
Turunçgil Uç kurutan (Phoma tracheiphila) 400 g/100 L.su 21
Tütün Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 400 g/100 L.su 14
Zeytin Halkalı leke (Cycloconium oleaginum) 400 g/100 L.su 21
Antep Fıstığı Karazenk (Septoria pistacina) 500 g/100 L.su 21
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi (Cercospora arachidis) 400 g/100 L su 14
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 800 g/ 100 l. su 21

ETKİ MEKANİZMASI

COPPER OXYCHLORIDE:

Kontak ve koruyucu etkili bir fungisittir. Mantar sporları çimlenmeye başlamadan önce, ilaç yeşil aksam üzerinde olmalıdır.

Bakır iyonları büyüdükçe pasif fungal ve bakteriyel sporlar tarafından absorbe edilir. Bakır bir kez emilince , patojen organizmaların enzim sistemlerini bozar.