BESTKUR 25 WP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 25 g/100 L.su 14
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 50 g/100 L.su 7
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 25 g/100 L.su 14
Elma Külleme (Podosphaera leucotricha) 25 g/100 L.su 14
Kayısı Çiçek monilyası (Monilia laxa) 60 g/100 L.su 14
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis) 75 g/da 35
Buğday Septorya yaprak lekesi (Septoria tiritici) 75 g/da 35

ETKİ MEKANİZMASI

TEBUCONAZOLE

Ergesterol biyosentezi inhibitörü.Koruyucu,tedavi edici ve yok edici özellikte fungisittir.

Bitkinin vejetatif organları tarafından acropetal translokasyon ile emilir.