SKYNER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g/100 L.su 21
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g/100 L.su 14
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 250 g/100 L.su 14

GENEL BİLGİLER

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

• Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

• İlacı kendi ambalajında , ağzı kapalı olarak saklayınız.

• Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir gaye ile kullanmayınız.

• Usulüne göre imha ediniz.

• İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.