AGROCRIP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Külleme (Leveillula taurica) 200 g/100 L.su 7
Bağ Külleme (Uncinula necator) 200 g/100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 200 g/100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g/ 100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 200 g/ 100 L.su 7
Elma Külleme (Podosphaera leucotricha) 200 g/ 100 L.su 7
Hıyar Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 200 g/ 100 L.su 7
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/ 100 L.su 7
Bağ Ölü kol (Phomopsis viticola) 200 g/ 100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 200 g /100 L su 7 gün

İLACIN HAZIRLANMASI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.