CASER PRO KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 40 g/da 14
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 40 g/100 L su 28
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 40 g/100 L su(sera) - 40 g/da (tarla) 3
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 40 g/100 L su (sera) - 40g/da (tarla) 3
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 40 g/100 L su 3

GENEL BİLGİLER

CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) İlacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün , domates , hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile gelişimi durdurulabilir.

CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

ilaçlamadan sonra 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkiside azalma olacağından ilaçlamayı tekrerlamak gerekir.

-Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip fungisitler üst üste ve uzun yıllar yıllar boyunca kullanıldığında bazı hastalık türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu hastalıklara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip fungisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması hastalıkların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Fitotksite: CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil)adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil)'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.