COREMiKS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 30 ml/ 100 L.su 28
Domates Külleme (Leveillula taurica) 50 ml / 100 L su (sera) 3 gün
Biber Külleme (Leveillula taurica) 50 ml / 100 L su (sera) 3 gün
Kavun Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 50 ml / da 3 gün

ETKİ MEKANİZMASI

KRESOXIM-METHYL

Koruyucu, iyileştirici,yok edici ve uzun rezidüel hastalık kontrolüne sahiptir.

Elektron transferini engelleyerek mitokondriyal solunumu engeller, spor çimlenmesini inhibe eder.Buhar fazı yoluyla yeniden dağıtım aktivitesine katkıda bulunur.

BOSCALID

Translaminar ve akropetal olarak taşınan,koruyucu ve tedavi edici özellikte yaprak fungisitidir. Çimlenme borusundaki uzamayı engelleyerek spor çimlenmesini önler ve fungusun tüm diğer gelişim evrelerini de etkilemiş olur.