SUNS 40 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 3 ml/100 L.su 30
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 5 ml/10 L.su 30
Elma Külleme (Podosphaera leucotricha) 6 m/100 L.su 30
Şeker Pancarı Külleme (Erysiphe polygoni) 15 ml/da 30
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 20 ml/da 30

GENEL BİLGİLER

SUNS 40 EC (Flusilazole 400 g/L) yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır.Bunun için farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır.Aynı yerde ve bir sezonda bağda ve elmada 5'den fazla, şeker pancarında ise 2'den fazla SUNS 40 EC (Flusilazole 400 g/L) uygulaması yapmayınız.

•Balıklara ve yaban hayvanlarına zararlıdır.

•Su kaynaklarına , çayır ve mera ve tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmayı önleyiniz.

•İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

•İlacı yem ve gıda maddelerinden ayrı bir yerde depolayınız.

•İlaç ambalajını ateşten ve kıvılcımdan uzak bir yerde muhafaza ediniz..

•Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.