BESTNATE 50 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 30 ml/100 L.su 3
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L.su 3
Patlıcan Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L.su (sera) 3
Biber Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L.su (sera) 3

ETKİ MEKANİZMASI

IMAZALIL:

Koruyucu ve tedavi edici özellikte sistemik bir fungisittir.

Ergesterol biyosentezi inhibitörüdür.