KARZEP 50 WP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g /100 L.su 14
Bağ Ölü kol (Phomopsis viticola) 250 g /100 L.su 14
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g /100 L.su 14
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g /100 L.su 14
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 300 g /100 L.su 14

ETKİ MEKANİZMASI

CYMOXANIL:

Koruyucu ve tedavi edici yeşil aksam fungisittir.Kontak ve lokal sistemik aktiviteye sahip sporlanmayı engeller.

MANCOZEB:

Geniş spektrumlu, koruyucu etkiye sahip sistemik olmayan bir fungisittir. Karşı tepkime ile birlikte fungal hücrelerin mebranlarındaki amino asit ve enzimlerin sulfhydryl gruplarını inaktive eder.