İMBATT KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis) 100 ml/da 30 gü
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 50 ml/da 35
Buğday Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) 100 ml/da 30 gü
Buğday Pas (Puccinia spp.) 100 ml/da 30 gü

ETKİ MEKANİZMASI

FLUTRIAFOL:

Hastalığı yok edici ve koruyucu etkiye sahip, kontakt ve sistemik bir Fungisittir.

Ergosterol biyosentezini engeller, fungal hücre duvarının çökmesine ve hifsel gelişimin engellenmesine neden olur.