Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Şeftalide dut kabuklubitine karşı; Uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Domates, biber ve patlıcanda tütün beyazsineğine karşı; Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı; Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

LİBERATOR 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7:C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LİBERATOR 10 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7:C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı baş dönmesi, kusma, titreme vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Kuşku duyulan tüm durumlarda tıbbi yardım sağlayın.

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Ciltle Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Gözlerle Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Yutulması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P301+P310)

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Pyriproxyfen
 2. Geronol FF 4
 3. Geronol FF MS
 4. Solvesso 150

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Bitki Koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
 • Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
 • Bitki koruma ürününü rüzgârlı havada kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Şeftali
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
50 ml/100 l su larva
14 gün
Patlıcan
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/da larva
3 gün
Biber (Sera)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/100 l su larva
3 gün
Pamuk
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/da larva
28 gün
Domates (Sera)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/100 l su larva
1 gün

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.