Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Fındık kurduna karşı: meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Fındık yeşil kokarcasına karşı uygun şekilde yapılacak fındık kurdu mücadelesi ile bu zararlının kışlamış erginleri kontrol altında tutabilir ve kışlamış erginlere karşı ayrı bir mücadeleye gerek yoktur. Fındık bahçelerinde kışlayan erginlerin çıkışı nisanın ikinci yarısında en üst düzeye ulaşmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele uygulanacak bahçelerin seçimi bu dönemde yapılmalıdır. Bu amaçla: 1-10 da bahçelerden 10 Ocak, 11 -30 da bahçelerden 20 Ocak, 30 da dan büyük olanlarda ise 30 Ocak seçilir. Bu alanlarda sabah ya da akşam serinliğinde bir bez çarşaf üzerine silkelenerek düşen erginler sayılır. 10 ocakta bir veya daha çok kışlamış ergin bulunan bahçelerde uygulama yapılır. Larvaların saptandığı bahçelerde ise ayrı bir uygulama gereklidir. Bu amaçla, temmuzun ilk yarısında yine yukarıda belirtilen yöntemle çalışma yapılarak, Ocak başına ortalama 1 larva bulunan bahçelerde kimyasal mücadele uygulanmalıdır.

Fındık teke böceğine karşı temmuz ortalarından yaprak dökümüne kadar olan süre içinde zarar gören sürgünlerin yaprakları kuruduğundan kolaylıkla aynı edilebilir. Bu dönemde bir bahçede rastgele 10 ocağın tüm sürgünleri kontrol edilmeli ve bir ocakta ortalama 5 ten fazla zarar görmüş sürgün varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır. Zararlı sürgün sayısı daha ise mekanik mücadele yeterlidir. Kimyasal mücadelede hedef erginlerin yumurta bırakmalarını önlemektir. Bu nedenle ergin çıkışı takip edilerek uygulama zamanı belirlenir. Ergin çıkışını belirlemek için bahçeden seçilecek 10 Ocak mayıs ortasından itibaren 3'er gün aralıklarla ve sabah erken saatlerde 3×3,5 m boyutunda bir çarşafa silkelenmelidir. Ergin tespit edildiğinde kimyasal mücadeleye başlanır.

Karanfilde çiçek tripsine karşı serayı temsil edecek şekilde seçilen 50 çiçek veya 50 yaprakta yapılan sayımda ortalama 5 çiçek tripsi bulunduğunda uygulamaya başlanır. Bitki koruma ürünü uygulamaları çiçeklenme döneminde ki dölleyici böceklerin korunması açısından çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10'u çiçek açmadan önce yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

NILEROL 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1:A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NILEROL 50 WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1:A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

NILEROL 50 WP ile diğer bitki koruma ürünleri arasında karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Alkali reaksiyon gösteren bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar hemen kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder, pupilla daralması, salya çoğalması, adele koordinasyonu bozukluğu, karında şiddetli sancılar, terleme, kusma ve baş ağrısı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Buharlar veya ayrışım ürünlerin solunması halinde temiz havaya çıkılır. Nefes zorluğu varsa oksijen bağlanmadır. Derhal doktora başvurulmadır.

Cilti ile Temasında; Kirli, bulaşmış elbiseler derhal çıkartılmadır. Cilt su ve sabunla derhal yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Göz ile Teması Halinde; Gözler en az 15 dakika su ile çalkalanmalıdır ve derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması Halinde; Ağız su ile çalkalanmalıdır. Kusturulma bu şartlarda gerçekleştirilmelidir; 1. Hastanın bilinci yerinde olmalıdır.

 1. Doktor yardımı kısa sürede ulaşmıyorsa
 2. Fazla miktar yutulduysa ve
 3. Yutulduktan sonra 1 saat geçmemişse

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

ATROPİN SULFAT VE PAM'dir. Zehirlenmenin şiddetine göre atropin sülfat 2-3 mg'dan başlanarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti şiddetine göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

Methiocarb , Slika jel, Kaolen

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçınınız.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Hazırlanan bitki koruma ürünü hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla karışım hazırlamayınız.
 • Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
 • Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Fındık Fındık kurdu(Curculio nucum) 100 g/da ergin 90 gün
Fındık yeşil kokarcası(Palomena prasina) 150 g/100 l su

ergin,nimf

Fındık teke böceği

(Oberae linearis)

150 g/da ergin
Karanfil Çiçek tripsi (Frankliniella intonsa) 100 g/ 100 l su

ergin, nimf

Şekerpancarı Toprakaltı zararlıları(Collembola spp., Blaniulus spp., Agriotes spp.) 900 g/ 100 kg tohum