Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

SPORER 25 WP; Domates ve şeftalide şeftali yaprakbiti narenciye ve pamukta pamuk yaprakbiti; patlıcanda tütün beyazsineği mücadelesinde kullanılır.

SPORER 25 WP yeni bir etki mekanizmasına sahip olup, yaprakbitleri ve beyazsineği temas (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek) kontrol eder. Ürünün etkili maddesi “pymetrozine” haşereler tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölür. SPORER 25 WP beyazsineklerin hem larvaları hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprakbitleri gibi bu zararlıların da virüs nakli önlenmiş olur. Bu itibarla SPORER 25 WP Entegre Zirai Mücadele (IPM)'ye uyar.

SPORER 25 WP Pamukta, “Entegre Mücadele” kavramına uygun olarak özellikle erken gelişme döneminde kullanılması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste şeftali yaprakbitine karşı:

Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve prdotörler gözlenerek, uygulamalara karar verilmeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı:

Çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ‘ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Turunçgilde pamuk yaprakbitine karşı: Uygulamaya karar vermeden önce bahçede ki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15'ten fazla sürgün bulaşıksa bahçedeki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulama yapılmalıdır. Primicarb etkili maddeli bitki koruma ürünleri Aphis gosspyii'ye karşı etkisizdir. Yaz aylarında uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı:

Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı:

Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SPORER 25 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9: B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SPORER 25 WP' nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9: B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

SPORER 25 WP nötr reaksiyonlu insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Laboratuvar koşullarında sıçanlarda spesifik olmayan zehirlenme belirtileri görülmüştür.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Muhtemel olmamakla birlikte zehirlenmeden şüpheleniliyor ise derhal işi bırakınız ve aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız. Bitki koruma ürünü etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

Soluma Sonrası: (Bkz- Önlem İfadeleri P304+P340)

Cilt Teması Sonrası: (Bkz- Önlem İfadeleri P303+P361+P353)

Göz Teması Sonrası: (Bkz- Önlem İfadeleri P305+P351+P338)

Yutma Sonrası: (Bkz-Önlem ifadeleri P301+P330+P331)

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

Pymetrozine, Silika jel, Deterjan, Kaolen

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yem ve gıda maddelerinim muhafazasında kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü artıklarının imhası esnasında sulama ve içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ürünle kirletmeyiniz.
 • Yeni uygulama yapılan sahada hayvan otlatılmamalı, yem ve gıda maddesi toplanmamalı evcil hayvanlar buradan uzak tutulmalıdır.
 • Bitki koruma ürününü orijinal ambalajlarında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalanan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile karışımın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Domates Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

40 g/100 l su

nimf, ergin

3 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

30 g/100 l su

nimf, ergin

28 gün
*Turunçgil Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

14 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

60 g/da

nimf, ergin

35 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

80 g/da

larva, ergin

14 gün

(*) Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.