Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.

Elma—Yaprak bitleri: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.

Elma- Armut kaplanı: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir ilaçlama yapılır.

Elma- Ağaç sarıkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Fidan dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26ºC olmadan) yeşil aksam kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 m çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.

Şeftali- Şeftali virgül kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2hafta sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı- Şıralı zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların %50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı psillidi; Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı içgüvesi: Kimyasal uygulama kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı yapılmalıdır. 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli, meyvelerdeki bulaşma oranının %3'ü bulması durumunda uygulamaya karar verilmelidir.

Antepfıstığı meyve iç kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı %10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.

Antepfıstığı gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların %50'si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Tomurcukların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama yapılır.

Zeytin çiçek sap sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı ‘‘yumurta+larva'' olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin kırlangıç böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.

Zeytin kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.

Zeytin pamuklu biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000'er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Glayöl çiçek soğanı akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, %20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.

Gül yaprak biti: Yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20'sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilmelidir.

Gül filiz burgusu: Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü mart sonu ile nisan ortasında, %5 zarar saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Susam güvesi: Zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kavaklarda küçük teke böceği: Larvaların henüz oduna ulaşmadığı yeni bulaşmalarda Mayıs-Temmuz aylarında 20 gün ara ile iki ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta bitki tahtakuruları: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların %80'den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. pallidus'un bu bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20 zararlı olduğunda uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimysal mücadele önerilir.

Pamuk yaprak pireleri: Surveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprak piresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

OCTOPUS 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için OCTOPUS 40 EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Chlorpyrifos, Deltamethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seğirme, kasılma ve refleks bozukluğu. Diğer zararlılık belirtileri “Zararlılık ifadeleri (H)” bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Soluma sonrası: Maruziyet alanından çıkartın. Kişi bilinçsiz ise solunum yolunu güvenceye alın. Kalp atışı yoksa dış kalp masajı uygulayın. Öksürük veya nefes almada zorluk varsa rahat bir pozisyonda hareketsiz kalmasını sağlayın. Hemen bir doktor çağırın.

Cilt teması sonrası: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Sabun ve su ile iyice maruz kalan deriyi yıkayın ve gecikmeden tıbbi yardım isteyin.

Göz teması sonrası: En az 15 dakika temiz su ile hafifçe yıkayın. Gecikmeden tıbbi yardım alın.

Yutma sonrası: Hastayı serin tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde ise 1-2 bardak su verin ve kusturmaya çalışın. Kusmuk berraklaşana kadar tekrarlayın. Bu MGBF ya da ürün etiketi ile birlikte doktora başvurun.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

ANTİDOTU TEDAVİSİ:

ATROPİN SÜLFAT VE TOXOGONIN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg.'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

400 g/l Dimethoate

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H413: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: söndürme için püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San.

ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ELma Yaprak bitleri (A.pomi, D.plantaginea,D.devecta,M.

persicae,H.pruni,P.persicae)

100 ml/100 L su 7 gün

Armut kaplanı (Stephanitis pyri) 80 ml/100 L su

Nimf-ergin

Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum) 100 ml/100 L su

Nimf-ergin

Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina) 150 ml/100 L su

Larva

ŞEFTALİ Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli) 150 ml/100 L su

Larva

7 gün
Erik, kayısı, şeftali, badem, vişne Fidan dipkurtları (Capnodis spp.) 200 ml/100 L su

Ergin, larva

7 gün
Antepfıstığı Şıralı zenk (Idiocerus stali) 150 ml/100 Lsu 7 gün

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

150 ml/100 L su

nimf-ergin

Antepfıstığı içgüvesi

(Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola)

150 ml/100 L su

Larva

Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) 150 ml/100 L su
Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) 150 ml/100 L su

Larva

Zeytin

Zeytin çiçek sapı sokanları

(Calocoris trivialis, C. annulus)

150 ml/100 L su

nimf

21 gün

Zeytin güvesi (Prays oleae) 100 ml/100 L su

Larva (Yaprak veya çiçek dölüne)

150 ml/100 L su

Larva (meyve dölüne)

Zeytin kırlangıç böceği

(Agalmatium flavescens)

150 ml/100 L su

nimf

Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis=Rhynchites ruber) 150 ml/100 L su

Ergin

Zeytin pamuklubitleri

(Euphyllura spp.)

150 ml/100 L su

nimf-ergin

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

100 ml/100 L su

Larva-ergin (Zehirli yem kısmi ilaçlama)

750 ml ilaç+4000 ml protein hidrolizat/ha larva, ergin

21 gün
GÜL

Yaprak bitleri (Aphididae) 75 ml/100 L su

Ergin-nimf

7 gün

Yağ gülünde yaprakbiti

(Macrosiphum rosae)

75 ml/100 L su

Ergin-nimf (tomurcuksuz güllerde)

Gül filizburgusu

(Ardis brunniventris)

100 ml/100 L su

Ergin-larva

GLAYÖL Çiçek soğanakarı

(Rhizoglyphus echinopus)

100 ml/100 L su

Ergin-larva (soğanlar bandırılır)

7 gün
Susam Susam güvesi

(Antigastra catalaunalis)

100 ml/da

Larva

7 gün
Kavak Kavaklarda küçük teke böceği

(Saperda populnea)

200 ml/100 L su

Ergin-larva

7 gün
Pamuk Pamukta bitki tahtakuruları

((Lygus spp, Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creonitades pallidus)

100 ml/da

Ergin-nimf

7 gün
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 100 ml/da nimf
Pamuk yaprakpireleri

(Empoasca decipiens,

Asymmetrasca decedens)

100 ml/da