Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır koçankurdu için: Bitkiler 20-30 cm boya ulaşınca haftada iki kez Kontrol edilerek ilk yumurtaların tespiti ile birlikte uygulamaya geçilir, Ürünün etki süreleri dikkate alınarak 15 gün ara ile iki veya üç uygulama yapılır.

Mısır kurdu için: aynı dönemde kontroller yapılarak ilk yumurta paketi görüldükten bir hafta sonra ilk uygulama yapılır, 15 gün ara ile iki veya üç uygulama yapılır.

Elmada elma içkurduna karşı: Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: İlkbaharda yapraklarda larvaların ilk zararlının görülmesinden son larva dönemine kadar ilaçlı mücadele yapılabilir. Ağaçlarda fazla zarara meydan vermemek için mücadelede geç kalınmamalıdır. Larvalara karşı ilaçlamaların çiçeklerin açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının %70-80 inin dökülmesinden sonra yapılması tavsiye edilir. Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş, 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Buğdayda süne: Kimyasal mücadele yapılacak alanların belirlenmesi için, kışlık alanlarda ve süne tarlaya indikten sonra tarlada bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır; bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat hortumluböceği: Mücadele zamanının tespiti için erginlerin topraktan ilk çıkışı ve hububat fenolojisi izlenmelidir. Topraktan kademeli olarak çıkan bu zararlıya karşı, çıkıştan takriben 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulamaya başlanmalıdır. Mücadeleye karar vermek için çerçeve ve atrap metodu uygulanır.

Çerçeve metodu: Tarlada 10-20 adım aralıklarla tesadüfi olarak 12 yerde ¼ m² lik çerçevelerle sayım yapılır ve m² de ortalama 5 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda uygulama yapılmalıdır.

Atrap metodu: Tarlada 10 atrap bir ünite sayılacak şekilde 3 tekrarlı olarak atrap sallanır. Sayımlar tarlanın en az 12 farklı noktasında bu şekilde gerçekleştirilmelidir. 10 atrapta ortalama 15 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda kımıl: Kımıl mücadelesi esas olarak kışlamış erginlere karşı yapılır. Mücadele zamanının sağlıklı bir şekilde saptanabilmesi için, kışlıktan göç hareketlerinin çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu amaçla hava koşullarına bağlı olarak nisan ayının ikinci haftasından itibaren kışlıklarda kımılın hareketi izlenir. İlk uçuşlar görüldüğü günden sonra kışlıkların çevresinde ki ekiliş alanları kontrol edilir. Zararlının dağılmasına ve yumurta bırakmasına fırsat verilmeden toplu iniş alanlarına hemen mücadeleye başlanmalıdır.

Şekerpancarında kalkan böcekleri: Hem larvaları ve hem de erginleri şeker pancarına zarar verir. İlk baharda sıcak bölgelerde büyük zararları ortaya çıkabilir ve yapraklar tamamen tahrip olabilir

Şekerpancarında pancar pireleri: Şekerpancarı üretim alanlarının genelinde kullanılan tohum, sistemik etkili bir preparatla ilaçlandığından, bitki 35-40 gün süreyle Pancar pirelerinin zararına karşı korunmaktadır. Bu nedenle bu sahalarda ayrıca bir ilaçlama gerekmemektedir. Sistemik etkili bir preparatla ilaçlanmamış tohumla ekilebilecek sahalarda Pancar pireleri ile mücadelede dikkatli olmak ve gerektiği hallerde zaman kaybetmeden mücadeleye başlamak çok önemlidir. İlaçlamalarda tarla yüzünün tamamen ilaçlanması, ilaç değmemiş alan bırakılmaması gerekmektedir.

Şekerpancarında yaprak pireleri: Hastalığın kışlık konukçularına özel olarak dikkat edilmelidir. Kışlık ürünlerin hasadı ilkbahardaki buluşmayı oldukça azaltacaktır. Düzgün bir tohum yatağı hazırlığı dengeli gübreleme gibi bitkiye iyi bir başlangıç temin eden kültürel metotlar bitkinin hastalığa mukavemetinde yardımcı olacaktır.

Zeytin sineği: meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk sayımları yapılarak en az %10'unda 1.,2. ve 3. dönem larva ve yumurta saptanması halinde uygulama yapılmalıdır.

Fındıkta fındık kurduna karşı: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 Ocak'ta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağ maymuncukları: Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek bağın dört köşesinden ve bir de ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10'unda zararlı veya zararı saptanırsa kimyasal mücadele önerilir.

Domateste yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 Bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

DAYSTAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DAYSTAR'ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

  1. Alphacypermethrin

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız.
  • Orijinal ambalajında saklayın.
  • Kapları iyice kapalı halde kuru, serin ve iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
  • Konusunda uzman insanların erişebileceği şekilde muhafaza edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

40 ml/da Larva

(15 Gün Ara İle 3 İlaçlama)

Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

40 ml/da Larva

(15 Gün Ara İle 3 İlaçlama)

Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su

larva

14 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su

larva

Buğday

Süne

(Eurygaster spp.)

15 ml/da

1-3. ve 4-5. Dönem

nimf ve Yeni Nesil Ergin

14 gün

Hububat hortumluböceği

(Pachytychus hordei)

15 ml/da
Kımıl

(Aelia spp.)

45 ml/da

Kışlamış Ergin,

2-5. Dönem Nimf ve Yeni Nesil Ergin

Şekerpancarı
Kalkan böcekleri(Cassida spp.) 15-20 ml/da
14 gün
Pancar pireleri
(Chaetocnema tibialis)
15-20 ml/da
Yaprak pireleri

(Cleonus spp.)

40-50 ml/da
Zeytin Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su 14 gün

Fındık Fındık kurdu

(Curculio nucum)

40 ml/da 14 gün
Bağ*

Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.) 30 ml/100 L su 7 gün
Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.