Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak ilaçlı su miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN Kullanım Şekli:

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaları hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanlarda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

Kirazda ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonuna veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı hastalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka( fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatta süneye karşı; süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısırkurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohumböceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün arayla 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp,düşmeye başlamalı,etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece,alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece,3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu,2.dölde koruk,3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.Her döle bir uygulama yapılır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlanmasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhâl kimyasal mücadeleye geçilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ATHLETİC 25 EC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ATHLETİC 25 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İlaç yutulmuşsa hareketlerde dengesizlik, titreme, çırpınma gibi sinirsel belirtiler görülebilir. İlaç deriye fazla değerse yüz başta olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi geçici deri hassasiyet belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Birey nefes almıyorsa suni teneffüs uygulayın. Kişiyi rahat ve sıcak tutun. Derhal tıbbi yardım alın.

Cilt Teması Sonrası: Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Hemen bol su ile yıkayınız (15-20 dakika) Cilt tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası: Derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Kusturmaya çalışmayın. Gastrik lavaj ve katarsis tarafından çıkartın. Kan basıncını ve solunumu koruyun. Solunum depresif ise oksijen verin. Kişi bilinçsiz ise gastrik lavaj yapmayın. Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

1.Cypermethrin

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır..

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Ürünün çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
 • Faydalı böceklere zararlıdır.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız.
 • Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.
 • Tavsiye edilen bitkilerde ve dozlarda fitotoksik değildir.
 • Son uygulama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
 • Uygulamadan sonra el, yüz ve vücudun ilaç ile temas eden yerlerini bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Firmamız, ürünlerin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Elma Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su (larva) 7 gün
Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

20 ml/100 L su (nimf, ergin)

(Taç yaprakları döküldükten sonra 2 ve 3. nimf döneminde)

7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 L su

(Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.)

7 gün
Kiraz Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

30 ml/100 L su

(ergin)

7 gün
Ağaç kızılkurdu

(Cossus cossus)

80 ml/100 L su

(Genç larva dönemi)

Hububat Süne

(Eurygaster spp.)

20 ml/da 1-3 dönem nimf

30 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni ergin

7 gün
Süs Bitkileri Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi, Merodon eques)

80 ml/100 L su

(tarla döneminde)

7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 ml/da su

(larva)

7 gün
Domates Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da (larva, ergin) 7 gün
Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/da (larva) 7 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da (larva , ergin)
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da larva

15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.

(Yumurta ilk tespit edildiğinde

İlaçlamaya başlanır.)

7 gün
Mısırkurdu

(Ostrinia nubilalis)

Şekerpancarı Kalkan böcekleri

(Cassida spp)

30 ml/da 7 gün

Pancar piresi

(Chaetocnema tibialis)

25 ml/da
Yaprak böceği

(Piesma maculata)

30 ml/da
Yaprakkurtları (Spodoptera exigua, Plusia gamma, Mamestra spp) 30 ml/da
Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da 7 gün
Bağ */** Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su (Larva)

(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.)

7 gün
Mercimek Baklagil tohumböcekleri

(Bruchus spp.)

40 ml/ da 7 gün
Dişbudak Amerikan beyazkelebeği

(Hyphantria cunea)

25 ml/100 L su

(Genç larva dönemi)

7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.