Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada yeşil yaprakbitine karşı: Vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma içkurduna karşı: Elma içkurdu'na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları İlaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15 ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz sineğine karşı: Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Kirazda elma yaprakbükenine karşı: Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5 i geçince uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığında fidan dipkurduna karşı: Antepfıstığı bahçesinde ergin popülasyonu arttığında yaprak sapı, aşı yerleri, sürgünlerde beslenme izi var ise ve erginler yumurta bırakmadan önce (Mayıs-Temmuz ortası) yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

POSTMAN OD 240 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için POSTMAN OD 240'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (4: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EC, SL, SC, WP ve WG formulasyonlu konvansiyonel bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme ve krampa neden olabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer göz tahriş olmuşsa veya gözde kırmızılık devam ediyorsa, göz doktoruna görünün.

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağzı çalkalayınız. Eğer; 1- kazazedenin bilinci tam olarak açıksa 2- Tıbbi yardım mevcut değilse, 3- Fazla miktarda yutulmuşsa, sadece kusturunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır. Bilinen bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Thiacloprid
 2. Polyether
 3. Xylene

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahalarda kesinlikle hayvan otlatılmamalı, buralardan kesinlikle yem ve gıda maddeleri toplanılmamalıdır
 • Evcil hayvanların sahaya girmeleri engellenmelidir.
 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Elma3 Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

40 ml/100 l su

nimf ve ergin

14 gün
Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

40 ml/100 l su

larva

Armut31 Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

50 ml/100 l su

nimf ve ergin

14 gün
Kiraz9 Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

40 ml/100 l su

ergin

14 gün
Elma yaprakbükeni

(Archips rosanus)

50 ml/100 l su

larva

Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

50 ml/100 l su

nimf ve ergin

21 gün
Fidan dipkurdu

(Capnodis cariosa)

50 ml/100 l su

ergin