Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile kaç dekar ıslatılabileceği hesaplanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.

İlacın Kullanım Şekli:

Kiraz Sineği için; Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BELAİR 2,5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BELAİR 2,5 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma, ciltte yanma yapabilir. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısına sebep olur. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Derinin tahriş olması halinde parlak ışıkla temasından kaçınınız ve krem sürünüz. Devam etmesi halinde lokal anestetik kullanınız (Quinisocaline hydrochlorate).

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, midesini yıkayınız ve aktif kömür kullanınız. Şiddetli zehirlenme halinde hastayı hemen hastaneye götürünüz. İlacın etiketini ve ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve ağırlığına göre 10-20 mg Diazepam (VALİUM) enjekte edilir.

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre

Meyve

Yaprak Galeri Güveleri

(Stigmella sp., Pyllonorycter sp.)

30 ml/100 l su

3 gün
Testereli Arılar (Hoplocampa spp.) 30 ml/100 l su 3 gün
Tomurcuk Tırtılları

(S. Ocellana, H.nubiferana)

3 gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 15 ml/100 l su 3 gün
Elma Ağ Kurdu

(Hyponomeuta malinellus)

5 ml/100 l su 3 gün
Armut Yaprak Piresi (Caccopysilla pyri) 50 ml/100 l su 3 gün
Bağ** Dürmece (Sparganotis pilleriana) 50 ml/100 l su 3 gün
Salkım Güvesi (Lobesia botrana)* 30 ml/100 l su 3 gün
Antep Fıstığı Yaprak Psillası

(Agonoscena targionii)

30 ml/100 l su 3 gün
Sebze Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da 3 gün
Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 50 ml/da 3 gün
Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da 3 gün
Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara sp.) 50 ml/da 3 gün
Tohum Böceği (Bruchus sp.) 40 ml/da 3 gün
Yaprak Bitleri (Aphis sp.) 50 ml/da 3 gün
Yaprak Pireleri (Empoasca sp.) 50 ml/da 3 gün
Thripsler (Thrips sp.) 50 ml/da 3 gün

Patates

Patates Böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da 3 gün
Mercimek – Nohut Hortumlu Böcek (Sitona sp.) 50 ml/da 3 gün
Apion (Apion arrogans) 50 ml/da 3 gün
Mantolu Böcek (Amicta oboberthuri) 30 ml/da 3 gün
Yeşil Kurt (Heliothis viriplaca) 20 ml/da 3 gün
Mısır Koçan Kurdu (Sesamia sp.) 50 ml/da

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

3 gün
Hububat Süne (Eurygaster sp.) 30 ml/da

(1-3 dönem nimf)

3 gün
50 ml/da

(4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)

3 gün
Hububat Hortumlu Böceği

(Pachytchius hordei)

30 ml/da 3 gün
Ekin Kambur Böceği

(Zabrus tenebrioides)

20 ml/da 3 gün
Şeker Pancarı Pancar Piresi (Chaetocnema sp.) 25 ml/da 3 gün
Bozkurt (Agrotis sp.) 25 ml/da 3 gün
Kalkan Böceği ( Cassida sp.) 25 ml/da 3 gün
Zeytin Zeytin Sineği (Dacus oleae) 25 ml/100 l su 3 gün
Zeytin Güvesi (Prays olea) 30 ml/100 l su 3 gün
Zeytin Karakoşnili (Saissetia oleae) 25 ml/100 l su 3 gün
Ayçiçeği Çayır Tırtılı (Loxostege sticticalis) 25 ml/100 l su 3 gün
Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 75 ml/100 l su 3 gün
Fındık Kır Tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 l su 3 gün
Kiraz Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) 25 ml/100 l su

(Ergin)

3 gün

(*) Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

(**) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

NOT: İlacın etki süresi 20-30 gündür.