Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AMBARGO 5 EC, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının uygulama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk; Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

Biber, Hıyar (Sera); 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır; Tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerinde ki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

AMBARGO 5 EC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için AMBARGO 5 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

AMBARGO 5 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak bitki koruma ürününün reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışımın iyi hazırlanması ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, titreme vs.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Bkz Önlem İfadeleri (P304+P340)

Cilt Teması Halinde: Bkz Önlem İfadeleri (P303+P361+P353:)

Göz Teması Sonrası: Bkz Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Yutma Sonrası: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve bu malzeme güvenlik bilgi formunu ya da etiketi gösterin. Kusturmayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde zehir danışma merkezine başvurunuz.

İÇİNDEKİLER

 1. Lufenuron
 2. Xylene
 3. Cyclohexanone
 4. Calcium dodecylbenzene

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Lufenuron içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız.
 • Kapalı alanlarda bitki koruma ürünü kalıntılarını ve döküntülerini derhal temizleyiniz. Bitki koruma ürünü döküntülerini emici bir madde ile kapatınız ve sonra usulüne uygun olarak imha etmek için kapalı bir kap içine alınız.
 • Artan bitki koruma ürünü mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
 • Kullanılmayan bitki koruma ürününü, ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, kilit altında saklayınız.
 • Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı suyla yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile karışımın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml / da (larva) 28 gün
Biber Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml / da (larva) 7 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml /100 L su (larva) 7 gün
Mısır Çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

20 ml / da (larva) 35 gün