Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ETKİ ŞEKLİ:

HOCUS ULTRA, Beyazsineğin hem ergin hem de larvalarına etkilidir. HOCUS ULTRA, kontak ve mide yolu ile etkiye sahiptir. Kontak etkisi anidir. Larvalara etki, kitin sentezini önleyerek meydana geldiğinden, larvalarda ölüm, larvaların dönem değiştirmelerinden sonra görülür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğun dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Biber, biber (Sera) ve domateste tütün beyazsineğine karşı: Bir dekarlık alanda en az 20 bitkinin alt, orta ve üst kısmından birer adet olmak üzere toplam 60 adet yaprakta sayım yapılır. Sayımda yaprak başına 5 adet larva+pupa tespit edildiğinde uygulamaya karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

HOCUS ULTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A: 17A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HOCUS ULTRA' nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A: 17A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

HOCUS ULTRA, Lambda-cyhalothrin gibi birçok insektisitle karışabilir. Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ürünlerin ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş ve ishaldir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Kazazede temiz havaya çıkartılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile Teması Halinde; Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Doktor müdahalesi gereklidir.

Göz ile Teması Halinde; Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması Halinde; Kusturulmamalıdır. Ağız bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 • Buprofezin
 • Lambda-cyhalothrin

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Gözlük kullanınız. Sulandırılmamış bitki koruma ürünü gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.
 • Sentetik lastik eldiven giyiniz. Sulandırılmamış ürün derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmış ise hemen yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise değiştirip hemen onu yıkayınız.
 • Uygulama sonrasında yıkanınız. İş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
 • Kullanılmayan ürünü ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat ArasındakiSüre
Pamuk*37 Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci) X 113

350 ml / da

larva, ergin

—-
Biber20 Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci) X 1

300 ml/da

larva, ergin

7 gün
Biber (Sera) Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci) X

300 ml/da

larva, ergin

7 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)1

Domates Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci) X

300 ml/da

larva, ergin

7 gün

(*) Yeşil aksam uygulamasında kullanılır.