Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamuk yaprakbiti: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamukta yaprakpireleri: Sürveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamında ki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılır.

Patates böceği; Günlük ortalama sıcaklık 14-15 C' ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Domateste tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti; Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda ve biberde (Sera) şeftali yaprakbiti; Örnekleme için her 40-50 dekarlık hububat tarlası bir ünite kabul edilir. Ünitelerde tarlanın köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 10-15 m'de bir olmak üzere toplam 50 bitkinin tüm toprak üstü organlarında zararlının ergin ve nimfleri aranır ve sayımı yapılır.. Sürvey haftada 1-2 kez yapılır. Yaprakbiti ve doğal düşmanların yoğunluklarına ilişkin yapılan sürvey sonuçları dikkate alınarak ilgili araştırma enstitüleri ile Tarım il müdürlükleri iş birliğinin çerçevesinde mücadele yapılıp yapılmamasına karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

PASCAL 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PASCAL 20 SP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum zorluğu, gözyaşı ve sümük artışı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde: Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde: Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Yutulması Halinde: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bir/iki bardak su veya süt içerek kusturmaya teşvik ediniz. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

Acetamiprid,Sodium salt of polynaphthalene, sulphonic acid

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

40 g / da

larva, ergin

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

10 g / da

nimf, ergin

Pamukta yaprakpireleri

(Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)

10 g / da

nimf, ergin

Patates

Patates Böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

6 g / da

larva, ergin

7gün
Domates

(Tarla)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g / da

larva, ergin

3 gün
Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g /100 l su larva, ergin 3 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 g / 100 l su

nimf, ergin

7 gün
Elma Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

20 g / 100 l su

nimf, ergin

14 gün
Karpuz Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 g / da

ergin, nimf

7 gün
Biber (Sera) Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 g / 100 l su

ergin, nimf

3 gün